JALAN – JALAN
 
      Tahun iki kulo wonten pengalaman sing apik. yaiku kiro** 3 dina sa’ derange riyadi,
Kulo  lan kakangku tindak maring pekalongan badhe tumbas jeans. Tapi teng pekalongan kula mboten ngertos dalan sing maring toko RR. Kakangku bingung badhe liwat dalan pundi, kulo taken “ mas niki badhe teng toko RR kok mriki?” kakangku jawab “ loh iyo iki kayange salah, tapi ngko tak pikir** ndisit!” sue lagi luru toko RR, aku mampir teng toko mainan, kulo tumbas mainan ANGRY BIRD kangge adiku.
       Sawise kui kulo tindak maleh luru toko RR kui mau. Untunge ten dalan wonten tulisan sing munine “ toko RR 2 KM lagi!!!!!” kakangku weruh lan gagian ngomong “Alhamdulillah” kakangku ngebut nitih motore!. Sawise kui akhire aku teko nang toko RR, kulo gagian mlebu lan gagian luru jeans sig kroso apik lan pas di dagem.
      Akhire kulo nemu jeanssing apik lan pas di daagem, sawise kui kulo gagian maring kasir kanggo mbayar jeans kui mau, tapi regane jeans mau rodo larang yaiku Rp. 250.000 tapi untunge kulo mbeto arto kang akeh.
       Sawise kulo tuku jeans, kulo dijak kakangku tumbas batik teng setono. kulo seneng banget maring batik , soale batik produk asli Indonesia. Teko kono kulo lan kakangku milih** batik. Kulo lan kakangku nemu batik kang apik.
Sawise tuku batik lan jeans lan batik kui mau kulo lan kakangku wangsul. Alhamdulillah aku lan kakangku slamet teko umah.
Dening: Rhezza Madanny
  LIBURAN SD MARING BANDUNG
       Tanggal 22 juni 2011 sd teng kulo ngadaaken liburan maring bandung,tindak mrikone numpak bis.
perjalanan sing mboten dilupake niku ing perjalanan mangkat,ing musium lan ing cibaduyut.pas ing tiater kulo,konco konco lan bapak , ibu guru mlebet,pas mlebet langsung maring kolam renang,liburan teng bandung sampun pragat,lan sadurunge wangsul maring musium lan cibaduyut ndisit.

nang musium ndelok ndelok sing arane kerangka manungso lan kewan.lubar kading musium maring cibaduyut.mudun kading bis murid murid lan guru langsung podo belonjo gawe oleh oleh wangsul.

Dening: Eva Amy Amaliah
Dwah Saking Wit-Witan
Dinten niku kula lan kanca-kanca mlaku-mlaku tekan Pasar Semut.
Sakwise wangsul mlaku** kula lan kancaku maring umahe dewe**
ning pinggire omahe aku wonten wit pelem. Pelemenipun mateng**Dadosipun kula kepengin mendet pelem niku, tapi kula mendetipun ngangge gantar, gantare kula pendet mboten wontenkula taken kaleh Bapak “Bapak mboten ngertos dadosipun kula menek, tapi meneipun kudu ati**. Kula menek dawah terus, tapi kula menek tak usahaken ben mbotek dawah. Alhamdulilah kula saged menduwur lan saged bisa mendet peleme.
Dhea Ema Oktaviana 8F
Tomprekan neng Wulan Ramadhan
kula lan kanca-kanca kula tomprekan neng wulan ramadhan sak durunge tomprekan kula mlaku-mlaku. Neng ora mlaku-mlaku biasane dolan krambol utawi sekak.
Kula lan kanca-kanca urunan duit badhe tumbas mendoan, nek wis mangan mendoan . Kula lan kanca-kanca turu nanggen salah siji kancane kula, kancane kula wonten ikngkang sing nakal bocah sing taksih turu di lepehi ngangge pati men bocahe tangi pada tomprek. Kuwi miki bocah sing di lepehi pati pada di guyuni kanca-kanca liyane.
Sakwise tomprek kula sahur karo nonton Sahurnya OVJ neng wis sahur kula langsung turu.
Resno Pujiarto 8F
Nonton Bal Volley
Liburan wingi semester 2 kula dijak pak de ne kula neng GOR Diponegoro. Kula neng GOR nipun jam 3 sore . Sakwise sholat ashar kula langsung mangkat maring GOR.
Kula wes tekan neng Gor kula di kongkon pak de ne kula mlayu-mlayu mubengui GOR “Ri rono mlayu sek nganti kemeringeten ” Kula njawab ” Nggih pak de”.Sakwisane pemanasan aku mlebu neng Gor kasebut, barang aku mlebu aku kaget amargi nonton gor kasebut, barang aku mlebu aku kaget banget amargi wonten sing dolanan Volly semesane banter banget lan monine seru aku banjur lungguh neng bangku penonton.
Sakwise jam setengah enem aku lan pakde ku banjur muleh neng omah tekan omah aku banjur adus lan sholat magrib.
Fachry 8F
Tugas Kliping Ing Warnet
Dina minggu kula lan kanca kula janjinan maring warnet tujuane ngerjakake tugas kliping. Dina minggu bar mlaku-mlaku esuk kula mangan disit. Kancane kula wis marani teng omahe kula amarga badhe maring warnet “Pen…… Pen…… “, Kula mengarep kula ngomong kale kancane kula “Mengko sedilut maneh aku isih ma’em”. Sawise ma’em kula langsung numpak sepedahe kancane kula, ning perjalanan kula ketemu bule’e kula, bule’e kula manggil kula “Pen…. ape maring pundi…?” Kula njawab “Badhe maring Warnet kaleh kanca, badhe ngerjakake tugas Kliping”.
Ning Warnet kula lan kancaku wis nemu contoh wit-witan lanka, Aku kaget mung akeh nemen wit-witane ing GOOGLE ning google njukut apa bae bisa.Aku lan kancaku mbukak MS Word 2007 wit-witan kae miki di deleh ing MS Word 2007 nek wis, tambahi keterangan foto.
Kula sampun wei keterangan yen wis. Timbali operatore kang badhe di print-ake 1 Lembar 1500.
Sawise tugas wis kelar kula banjur wangsul ing omah, rasane legowo Tugas Sampun Rampung.
M Yusuf Effendy 8F
Rasukan Anyar
Wulan poso ndalu kula nyuwun kaleh Ibu “Bu aku nyuwun tumbasake rasukan kanggo bada”rasukan kangge boto rasukane ingkang sae kolo wau kanca ku tumbas rasukan anyar “Engge mengko Ibu tumbasake ning pasar” ia mrikane ngangge nopo Bu ” numpak becak” buk kula nderek maring pekene engge bu badhe meleh rasukane ingkang sae la mrikone jam pinten bu”Jam tigo bu niki empun jam tigo”oh mangke Ibu badhe mandi ” ngge kula nopo badhe siram terus dhahar riyen mangke tindak ingkang peken”
Kula kale Ibu tindak teng peken”Ibu badhe tumbas gendis , sirup . Bumbu kula kale Ibu Mlebet ” Bu niku rasukane sae” “pundi” niku rasukane sae ” pundi ” niku sih bu ” oh niku cepet Ibu tak tumbasaken “Lah Ibu mengko artone pinten mas, niku tumbas mbekto rasukan”Oh engge kula ingkang wangsul seneng”
Pengalaman Pribadhi Kelas 8F Trimo

DOLAN MARING LAUT

 Dhina minggu wingi kula lan rencang-rencang dolan maring laut. Kula pamitan kaliyan ibu, kula lan rencang-rencang maring laut numpak sepeda, mangkate jam 06.00. Sak dawan-dawan perjalanan kula kaliyan rencang-rencang podho crita kaliyan numpak sepeda. Sawise tekan ing laut kula medon saking sepeda lan langsung luru tempat kangge lenggahan kaliyan rencang-rencang , sawise nemu tempat kangge lenggahan,kula lan rencang-rencang banjur maring warung lan tumbas gorengan kaliyan es teh.

Supados gorenganipun telas kula lanrencang-rencang banjur ado sing laut, banyune kroso seger nang awak, ombake during patio akeh nemen. Pas kula lan rencang-rencang lagi podho dolanan banyu, kula nemu binatang laut sing during patio gedhe, kula langsung sanjang kaliyan rencang-rencang , lan rencang-rencang kula banjur melu luru bintang laut, terus dikumpulke gawe dolanan. Sawise kula puas dolanan banyu,kula lan rencang-rencang banjur tumbas es teh, sawise tumbas es teh kula kaliyan rencang-rencang crita kaliyan lenggahan lan ningali ombak sing gedhe-gedhe. Sawise lempoh kula kaliyan rencang-rencang banjur wangsul maring umah….

Kelompok:

  1. Ika Afriliani
  2. Irma Yanti
  3. Khaerun Nisa
  4. Riska Inu
  5. Wiwik Wahyuningsih

Pleser  Maring Owabong

     Dina iku aku arep pleser,aku nyiapake barang kang perlu digowo. Sakwise kuwi aku langsong ados lan mangkat karo bapak maring sekolahan kanggo ngenteni bis.

Tekan ngkono,jebule wes akeh kanca-kanca seng iseh ngenteni,akeh nopo wong seng padha ndelok. Ora suwi bis moro-moro teko. Aku,bapak lan rombongan langsong numpak lan ngluru panggonane dhewe-dhewe.

Nang ndalan  aku weruh pemandangan gunung sing apik lan liya-liyane. Dalan menyang Owabong iku belak-belok,akeh nopo dalan  sing menduwur lan mengisor,ngantio ono bocah sing padha mumet.

Ora suwi bis tekan ing tempat wisata mau. Rai sing maune pucet lan lesu saiki dadi sumpringah. Bocah-bocah lan wong tuane padha langsung mlebu,lan maen sakpuase dhewe. Ono sing areng kolam renang,kebon strawbery,lan liya-liyane.

Aku ngajak bapak maring kolam renang,sakwise tekan,aku ganti klambi lan langsong nyeblong,bapak ngenteni lan ngawasi aku. Ora suwi bapak ngundang aku kanggo menjat maring ndhuwur. Aku dhikon ados lan ganti klambi.

Sakwise kuwi,aku jalan-jalan karo bapak  ngubengi tempat kuwi,karo sisan tuku oleh-oleh kanggo keluarga sing nang umah. Ora suwi aku lan bpk lan rombongan ngajak bali maring ngumah. Ning tempat parkiran bis padha ngenteni,lan ora klalen diabsen ndhisit sakdurunge bali.

Rampunge kuwi aku,bapak lan rombongan manjing ngebis lan padha dunga kanggo keslametan dhewe-dhewe. Banjur  tekan ngumah aku langsung istirahat.

Kelompoknya: Dian Luvitasari, Riski Rohana,
Liana Nafiah, Mar’atur Rohmah.

GEBURAN ING KALI

pas aku ape geburan nang dalan aku weroh gandol teros tak dipet,dipangan bareng teros mbakar jagung kambi isine ceper.tros geburan,batire aku klelep ditolongi aku.dong mentas mbakar jagung trus nemu pelem langsung tak pangan karo konco-konco ku
baline nemu tebu

kelompok;risnoto
m.khairudin
rizal vauzi s.
darmawan risang b.s.

 

Iklan