Eling lan Waspada

 

Para dulur lan kanca

apa sejatine urip iki?

urip iki sadela

mung kanggo nyembah

sembah Alhamdulillah

marang kang Maha Kwasa

 

Rasa seneng, susah, payah

mesthi koklakoni ing donya iki

nanging jonganti susah payah

ana akhirat kana

 

Beja lan cilaka gumantung dhiri

sejatine kowe wis ngerti

endi kang ndadeake Cilaka

endi kang ndadeake Beja

Mung akehe ora eling lan waspada

merga kegawa kaanan

senajan iku dosa

aku ya ra ngrasa

 

Emas picis raja brana lan kaya

ora kokgawa

sesok tilar donya

eling lan waspada

kanggo nggayuh urip mulya.

 

Dening : Faroid

 

Iklan