Jawaban:

Catatan: Pasangan ditulis apabila aksara carakan depannya akan dibaca mati.

8. Nulis aksara Jawa kuwi kudu tliti supaya bener, yen ora tliti bisa kliru.

Bocah sekolah kuwi tujuane supaya pinter, carane ya kudu sinau.

Soal UTS Kls VII

Iklan