LATIHAN SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER II

BAHASA JAWA KELAS VII

SMP NEGERI 4 PETARUKAN

 

Tulisen nganggo aksara Jawa!

  1. Pak Ahmad sampun kondur.
  2. Bu Taslimah pancen jujur.
  3. Dokter nambani Mas Nawang.
  4. Wis ngancik yuswa papat pitu.
  5. Wit gedhang wis dhungkar.
  6. Iwan nyuwun supaya urip rasane kepenak.
  7. Den thohir lan Prapto tuku pyan.

8. Tulisen nganggo uruf latin!

Jawaban

Iklan